Język angielski i francuski w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka angielskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. W tym celu należy zapisać się on-line na www.cen.edu.pl na formę 1.9

 Osobą odpowiedzialną za „Język angielski w sieci”  jest Pani Katarzyna Sobańska

 Link do sieci: Język angielski w sieci

 e-mail: katarzyna.sobanska@cen.edu.pl