Język angielski w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka angielskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić  chęć aktywnego uczestniczenia w sieci. Osobą odpowiedzialną za „Język angielski
w sieci” jest Pani Maria Płóciennik.

Kontkat: e-mail: maria.plociennik@cen.edu.pl

Język angielski w sieci