Język niemiecki w sieci

Serdecznie zapraszam do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka niemieckiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i  materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić  chęć aktywnego uczestniczenia w sieci.

 Osobą odpowiedzialną za „Język niemiecki w sieci”  jest Pani Renata Lemańczyk.

 e-mail: renata.lemanczyk@cen.edu.pl

 

Język niemiecki w sieci