Język polski w sieci

Serdecznie zapraszamy do współpracy on-line  w ramach sieci  adresowanej do nauczycieli języka polskiego.  Na platformie e-learningowej są zamieszczane  informacje i materiały  metodyczne.  

Możecie  Państwo zapoznać się z materiałami  jako „gość”  bez logowania lub zgłosić  chęć aktywnego uczestniczenia w sieci.

 Osobami odpowiedzialnymi za „Język polski w sieci”  jest Pani Jadwiga Pulkowska i Pani Mariola Kowalczyk.

 e-mail: jadwiga.pulkowska@cen.edu.pl 

            mariola.kowalczyk@cen.edu.pl

 

Język polski w sieci