12 - 13 i 15 września 2017 r. - KLUBY DYREKTORA

Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

   

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Dyrektora, które odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16, od godz. 10:00 do 13:00 wg następującego harmonogramu:

 

12 września 2017 – wtorek – powiaty: białogardzki, sławieński, koszaliński  i miasto Koszalin

13 września 2017– środa – powiaty: drawski i szczecinecki, kołobrzeski  i świdwiński

Temat:

  1. Analiza zmian w prawie oświatowym i ich konsekwencje w planowaniu zadań dyrektora placówki oświatowej.
  2. Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego w oparciu o nowe przepisy.

Spotkanie poprowadzi  Izabela Suckiel

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15 września 2017 – piątek -  wszystkie powiaty

Temat:

  1. Nowelizacja statutu szkoły zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – ścieżka legislacyjna, praktyczne uwagi i przykładowe zapisy.

        Spotkanie poprowadzi Zenon Decyk

 

                                                                                                                Serdecznie zapraszamy