Akademia Nauczyciela

 W  roku szkolnym 2018/2019 otwieramy cykl konferencji naukowych „Akademia Nauczyciela”. 

W charakterze prelegentów  zapraszać będziemy naukowców, wysokiej rangi specjalistów i autorów książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej. Celem cyklu jest ułatwienie nauczycielom naszego regionu dostępu do wiedzy uniwersyteckiej i poznanie autorytetów znanych z publikacji i mediów.

W bieżącym roku szkolnym planujemy zorganizowanie trzech spotkań. W celu zachęcenia Państwa do udziału w konferencjach zapraszamy do obejrzenia wybranych wykładów prezentowanych w QR kodzie. Szczegółowe programy spotkań, koszt uczestnictwa  i sposób rejestracji będzie podany na www.cen.edu.pl i Facebooku.

Mamy nadzieję, że spotkania te będą się cieszyły Państwa zainteresowaniem.

 

                                                  

 

 21.09.2018 r

Zapisy na konferencję

na  www.cen.edu.pl, forma VIII.1
od  23 lipca 2018 r.

Dr Marek Kaczmarzyk – biolog, neurodydaktyk
i memetyk.    Autor podręczników i programów szkolnych. Od roku 2000 kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Uniwersytecie Śląskim.
W wolnych chwilach autor powieści z gatunku fantastyki.

29.03.2019 r.

Zapisy na konferencję
od  28 lutego 2019 r.

Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką
i neuropedagogiką. Pracuje jako wykładowca
w NKJO w Toruniu  oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Propaguje twórcze wykorzystanie nowych technologiiw nauczaniu.

Jest autorką wielu książek min.  Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi.

18.05.2019 r.

Zapisy na konferencję
od  18 kwietnia  2019 r.

Dr hab. Jacek Pyżalski  pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu oraz
w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi . Prowadzi  badania  związane z zagadnieniami agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji
w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.  Autor licznych publikacji min. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.