Akademia Nauczyciela 2019/2020

 

 

 

W  roku szkolnym 2019/2020 w ramach „Akademii Nauczyciela” odbędą się trzy  konferencje naukowe. Na spotkanie z nauczycielami naszego regionu  zaprosiliśmy neurobiologa  z UAM prof.dr hab. Macieja Błaszaka, znanego psychoterapeutę Wojciecha Echelbergera oraz badacza motywacji i zachowań konsumenckich Michała Kociankowskiego.  Liczymy na to, że skorzystacie Państwo z naszej propozycji i weźmiecie udział w konferencjach. Szczegółowe programy spotkań, koszt uczestnictwa  i sposób rejestracji będzie podanyna www.cen.edu.pl i Facebooku.

 

20.09.2019 r.

Prof. UAM  dr hab. Maciej Błaszak

   

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowy UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych.

Zajmuje się psychologią i neurodydaktyką.

10.01.2020 r.

Wojciech Eichelberger

   

Psychoterapeuta, trener i doradca biznesu. Znany polski psycholog, psychoterapeuta oraz pisarz. Autor wielu książek, felietonów i esejów. Jest współtwórcą oraz dyrektorem IPSI. W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię
i duchowość człowieka.

24.04.2020 r.

Michał Kociankowski

 

Ekspert strategii marketingowej, badań rynkui komunikacji, popularyzator myślenia strategicznego w biznesie. Badacz motywacjii zachowań potrzeb konsumenckich oraz wpływu technologii na postawy i zachowania ludzi.

Prowadzi pracownię badań i rozwiązań strategicznych Synergion oraz agencję komunikacyjną Simply By. Członek Polskiego Klubu Brandingu. Wykładowca Szkoły Strategii Marki oraz Szkoły Marketingu Interaktywnego przy SAR.