Jak uczyć ciekawie matematyki? - Relacja z konferencji

           24 lutego 2018 roku odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie konferencja dla nauczycieli matematyki  pod hasłem „Jak uczyć ciekawie matematyki?”

Konferencja to jedna z form realizacji kierunku polityki oświatowej państwa, jakim jest „Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej”.

Spotkanie wpisało się również w działania Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związane z podnoszeniem jakości nauczania matematyki w naszym województwie i dlatego mieliśmy przyjemność gościć na konferencji przedstawiciela Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – panią Izabelę Karlińską – Ćwiękę – Dyrektora Delegatury w Koszalinie.

         Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, ale ze względów organizacyjnych mogło wziąć udział 90 osób (60 nauczycieli szkół podstawowych i 30 szkół ponadgimnazjalnych).

W części wykładowej dr Piotr Zarzycki z Uniwersytetu Gdańskiego mówił o warsztacie matematyczno – dydaktycznym nauczyciela. Zwrócił uwagę na trzy etapy nauczania matematyki:

  • Etap enaktywny (słowo pochodzi od angielskiego active, które oznacza czynny, aktywny) polega na poznawaniu pojęcia poprzez pracę nad realnie, fizycznie istniejącymi obiektami.  Np. dodawanie prawdziwych jabłek w klasach początkowych, krojenie ciasta, cięcie kartki.
  • Etap ikoniczny to praca, ćwiczenia związane z wprowadzanym pojęciem poprzez tworzenie jego reprezentacji rysunkowych (ikonicznych) i praca z wykorzystaniem tych reprezentacji.
  • Etap symboliczny – zapisywanie istotnych informacji na temat danego pojęcia za pomocą symboli i wykonywanie operacji na symbolach obrazujących to pojęcie.

Z kolei prof. dr hab. Wojciech Guzicki (emerytowany wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego) mówił o swoich doświadczeniach w pracy z uczniami szkół licealnych i gimnazjalnych. Przedstawił założenia swojego autorskiego programu nauczania oraz metody przygotowywania uczniów do olimpiady matematycznej, a przygotował ich prawie 200.

Po części wykładowej nauczyciele zostali zaproszeni na warsztaty. Każdy uczestnik konferencji mógł wziąć udział w trzech 45-minutowych warsztatach.

Pan prof. Wojciech Guzicki prowadził zajęcia dotyczące nauczania kombinatoryki. Jest to szczególnie ważny temat dla nauczycieli szkół podstawowych, ponieważ nowa podstawa programowa zawiera treści z tego zakresu.

Dr Piotr Zarzycki prowadził warsztaty dotyczące nauczania algorytmiki, a dla nauczycieli szkól ponadgimnazjalnych mówił o trudnej sztuce dowodzenia.

Pani Marta Strugała ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Koszalina podzieliła się swoim doświadczeniem w niekonwencjonalnym nauczaniu ułamków.

Pani Barbara Pawlak – doradca metodyczny matematyki i nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, poprowadziła warsztaty dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli poćwiczyć  nauczanie matematyki z wykorzystaniem plansz do gier.  

Konferencji towarzyszyło także stoisko biblioteki pedagogicznej i  uczestnicy mogli  od razu wypożyczyć interesującą ich pozycję.

Nauczyciele uznali spotkanie za bardzo ciekawe i potrzebne.