Jesienne Zespoły Metodyczne 2020

Doradcy metodyczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zapraszają na cykl warsztatów w ramach Jesiennych Zespołów Metodycznych. Tematyka i terminy spotkań znajdują się na plakatach prezentowanych w załączeniu. Szkolenia będą odbywać się na platformie Microsoft Teams.  Linki na poszczególne formy warsztatowe będą udostępniane na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że nie ma potrzeby rekrutacji poprzez naszą bazę - wystarczy poprzez link wejść na szkolenie. Przy wejściu na szkolenie proszę o logowanie się przez podanie imienia i nazwiska. 

Informuję, że istnieje możliwość  otrzymania zaświadczenia z udziału w zespole metodycznym. Warunkiem koniecznym wówczas jest oprócz spełnienia wymogu zalogowania się z imienia i nazwiska na wybranym szkoleniu, wysłanie e-maila na adres szkolenia@cen.edu.pl z prośbą o przesłanie zaświadczenia pocztą zwrotną.

Zapraszam do uczestnictwa w tych formach warsztatowych.

 

>>informacja ogólna o spotkaniach << 

 

>>język polski<<    >>języki obce<<     >>historia i religia<<    >>przedmioty zawodowe<<     >>matematyka<<     >>biologia<<     >>chemia<<    >>fizyka<<     >>geografia<<    >>informatyka<<     >>przyroda<<

>>edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna<<         >>wychowanie fizyczne, muzyka i plastyka<<

 

W tym tygodniu (7.12.2020 - 13.12.2020) odbędą się zespoły metodyczne dla nauczycieli:

- religii 7.12.2020 o godz. 15.00 Nauczyciel religii a działania wychowawcze szkoły w roku szkolnym 2020/2021 - link do szkolenia   >> kliknij <<

- plastyki 8.12.2020 o godz. 16.00 - Zasoby multimedialnych galerii sztuki jako narzędzie wspierające realizację podstawy programowej z plastyki i edukacji plastycznej - link do szkolenia >> kliknij <<                                                 

- języka polskiego:

             9.12.2020 o godz. 16.30  Polonistyczny pokój zagadek - ucieczka z sali lekcyjnej - link do szkolenia  >> kliknij <<

             9.12.2020 o godz. 18.00  Kreatywne metody pracy na lekcjach (również zdalnych) języka polskiego w szkole ponadpodstawowej - link do szkolenia  >> kliknij <<

- historii 9.12.2020 o godz.18.00 Wyprawy łupieżcze w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Czy i jak o nich uczyć? - link do szkolenia  >> kliknij <<

- biologii 10.12.2020 o godz. 15.30 - Historia ewolucji człowieka w świetle różnych badań - link do szkolenia >> kliknij <<    

- fizyki 10.12.2020 o godz. 15.30 - Porady i rekomendacje dotyczące gotowych materiałów do wykorzystania w zdalnym nauczaniu fizyki - link do szkolenia >> kliknij <<  

- chemii 10.12.2020 o godz. 15.30 - Porady i rekomendacje dotyczące gotowych materiałów do wykorzystania w zdalnym nauczaniu chemii. Jak zainspirować uczniów do samodzielnego eksperymentowania w domu? - link do szkolenia >> kliknij <<     

- przedmiotów zawodowych 10.12.2020 o godz. 15.30 - Edukacja normalizacyjna w szkołach branżowych i technikach – rozwiązania praktyczne w wybranych branżach:

  •  HGT - link do szkolenia >> kliknij <<  
  •  ELM - link do szkolenia >> kliknij << 

W sobotę 12.12.2020 r. o godz. 10.00  odbędzie się przełożony z 2.12.2020 r. zespół metodyczny z języka angielskiego Jak wspierać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na lekcjach języka obcego? Wskazówki do pracy  dla nauczyciela szkoły podstawowej z udziałem Ewy Węgrowskiej-Sobczak – anglistki, oligofrenopedagoga wdrażającej na co dzień metody i techniki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną.- link do szkolenia  >> kliknij <<