Jesienne Zespoły Metodyczne 2021

Szanowni Państwo,

Tradycyjne doradcy metodyczni Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie zapraszają na cykl spotkań warsztatowych w ramach Jesiennych Zespołów Metodycznych.

Tematyka i terminy spotkań w podziale na przedmioty podane są poniżej.

Spotkania metodyczne będą odbywać się na platformie Microsoft Teams. Na każde szkolenie trzeba zalogować się w bazie szkoleń CEN zgodnie z numerem szkolenia. Jest to warunek otrzymania zaświadczenia z odbytego szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach.


Numer i nazwa formy: 9.1 Mały człowiek w świecie przyrody- kształtowanie postaw proekologicznych. Bank dobrych praktyk w edukacji wczesnoszkolnej

Kadra:  Katarzyna Fiebiger  Izabela Janocha

Termin: 30.11.2021 godz. 16:00

Webinarium >>>> link do szkolenia 
Numer i nazwa formy: 9.21.Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie Liveworksheets na lekcjach języka angielskiego

Kadra:  Joanna Śliżewska

Termin: 2021-12-01 godz.: 17:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.20. Egzamin maturalny z języka angielskiego w formule 2023

Kadra:  Katarzyna Sobańska

Termin: 2021-12-01 godz.: 17:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.19. Streszczanie tekstu nieliterackiego

Kadra:  Katarzyna Jacewicz

Termin: 2021-12-01 godz.: 17:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy:9.18. Sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego na lekcjach historii 

Kadra: Tomasz Skonieczny

Termin: 2021-12-02 godz.: 18:30

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.14. Metodyka edukacji informatycznej w czasach pandemii

Kadra:  Dariusz Piekarz

Termin: 2021-12-02 godz.: 17:00

Webinarium >>>> ....... 


Numer i nazwa formy: 9.11 Zagadnienia ekologiczne na lekcjach przyrody

Kadra:  Anna Kimak-Cysewska

Termin: 2021-12-02 godz.: 17:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.9 Dane statystyczne w geografii – Narodowy Spis Powszechny z 2021 roku

Kadra: Magdalena Mazurska

Termin: 2021-12-02 godz.: 15:00

Webinarium >>>> .....


Numer i nazwa formy: 9.8. Paradoksy w zadaniach z fizyki jako istotna wartość poznawcza

Kadra: Witold Grabowski

Termin: 2021-12-02 godz.: 15:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.21.Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie Liveworksheets na lekcjach języka angielskiego

Kadra:  Joanna Śliżewska

Termin: 2021-12-04 godz.: 10:30

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.4. Edukacja patriotyczna w twórczości polskich artystów - wycieczki edukacyjne

Kadra: Danuta Lech

Termin: 2021-12-07 godz.: 16:00

Webinarium >>>> .....


Numer i nazwa formy: 9.21. Tworzenie materiałów interaktywnych na platformie Liveworksheets na lekcjach języka angielskiego  

Kadra: Joanna Śliżewska

Termin: 2021-12-08 godz.: 17:00

Webinarium >>>> link do szkolenia


Numer i nazwa formy: 9.17. Metody aktywizujące na religii w oparciu o tematykę roku duszpasterskiego Posłani w pokoju Chrystusa

Kadra: Kazimierz Raczyński

Termin: 2021-12-08 godz.: 15:00

Webinarium >>>> link do szkolenia