KLUB DYREKTORA - 30 stycznia - 2 lutego 2018

Szanowni Państwo Dyrektorzy  przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubu Dyrektora, które odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16, od godz. 10:00 do 13:00 wg następującego harmonogramu:

30 stycznia 2018 – wtorek – powiat koszaliński i miasto Koszalin

31 stycznia 2018– środa – powiaty: drawski i szczecinecki i świdwiński

1 lutego 2018 – czwartek -  powiaty: białogardzki, kołobrzeski i sławieński

2 lutego 2018 - piątek -  termin dodatkowy dla osób, które nie mogą skorzystać z terminów wcześniejszych

 

Tematyka spotkania

  1. Nowe zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela (Zmiany w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, oraz nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego).
  2. Zmiany w procedurze awansu zawodowego nauczycieli (Powiązanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu z oceną pracy dokonywaną w trybie art. 6 ustawy Karta Nauczyciela).
  3. Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (przepisy wynikające z ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisy projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia).
  4. Normy czasu pracy na 2018 rok oraz inne zmiany w kodeksie pracy istotne dla placówki oświatowej.

 

Spotkanie poprowadzą Izabela Suckiel i Zenon Decyk