KLUB SAMORZĄDOWCA - ZAPRASZAMY 18 KWIETNIA 2019R.

 

               Szanowni Państwo PrezydencI, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie

       Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Klubu Pracowników Samorządów Terytorialnych Odpowiedzialnych za Oświatę.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 10:00  w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16.

Tematyka spotkania:

  1. Procedura likwidacyjna gimnazjum – obowiązki organu prowadzącego.
  2. Arkusz organizacyjny szkoły – aktualne przepisy prawa w oparciu o które, opracowywany powinien być arkusz organizacyjny.
  3. Sprawy bieżące. Dyskusja

Spotkanie poprowadzi Izabela Suckiel i Zenon Decyk                                          

                                               Przewidywana godzina zakończenia spotkania – 13:00.