KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI - BRAK MIEJSC!

______________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 -  10:10 – Rozpoczęcie konferencji.

10:10 – 10:55 – Zasady nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia   – dr Piotr Zarzycki

10:55 – 11:40  - Efektywne nauczanie matematyki – prof. dr hab. Wojciech Guzicki

11:40 – 12:05 – PRZERWA  - ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

12:05 – 14:30 – WARSZTATY W GRUPACH  - (Podziału na grupy dokonuje organizator)

Grupa I – nauczyciele szkół podstawowych

12:05 -  12:50 – Nauczanie algorytmów - dr Piotr Zarzycki

12:55 – 13:40 -  Ułamki zwykłe prościej – Marta Strugała

13:45 – 14:30 – Nauczanie kombinatoryki – prof. dr hab. Wojciech Guzicki

Grupa II – nauczyciele szkół  podstawowych

12:05 -  12:50 – Ułamki zwykłe prościej –  Marta Strugała

12:55 – 13:40 - Nauczanie kombinatoryki – prof. dr hab. Wojciech Guzicki

13:45 – 14:30 – Nauczanie algorytmów – dr Piotr Zarzycki

Grupa III – nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

12:05 -  12:50 - Nauczanie kombinatoryki – prof. dr hab. Wojciech Guzicki

12:55 – 13:40 -  O trudnej sztuce dowodzenia na lekcjach matematyki  - dr Piotr Zarzycki

13:45 – 14:30 – Matematyka na planszy – Barbara Pawlak

 

PRZEPRASZAMY -  BRAK MIEJSC!

 

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową.

 

Dodatkowych informacji udziela Izabela Suckiel

Tel. 943476732 lub mail: izabelasuckiel@cen.edu.pl      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wykładowcach i prowadzących warsztaty

Prof. dr hab. Wojciech Guzicki – emerytowany pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel matematyki w gimnazjum
i liceum, wychowawca ok. 200 olimpijczyków. Autor poradników dla nauczycieli matematyki.

Dr Piotr Zarzycki - doktor nauk matematycznych. Pracuje od wielu lat w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalność matematyczna - teoria liczb, w szczególności własności funkcji arytmetycznych, specjalność w dydaktyce matematyki: nauczanie matematyki za pomocą technologii, algorytmy w szkole.

Barbara Pawlak –nauczycielka matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie, doradca metodyczny,  egzaminatorka egzaminu  maturalnego i gimnazjalnego, pasjonatka  zadań logicznych, współautorka publikacji "Matematyka na sprawdzianach i egzaminach wewnętrznych” .

Marta Strugała – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 17 w Koszalinie. Uczy już 18 lat, a swoją ogromną pasję matematyczną, przekazała również czwórce swoich dzieci.