KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

 

Rozpoczynamy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 

Pierwsze zajęcia odbędą się 26 - 27 października 2018 roku (piątek - sobota) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16.

Kurs zakończy się 8 czerwca 2019 roku.

Warunkiem ukończenia kursu jest:

  • 90% frekwencja na zajęciach,
  • zdanie egzaminu pisemnego z prawa oświatowego,
  • zaliczenie praktyki kierowniczej(w placówkach wskazanych przez organizatora kursu )oraz
  • napisanie i obrona pracy końcowej.

Opłata za kurs wynosi 1800 zł i może być dokonana w ratach.

 

Szczegółowych informacji udziela Izabela Suckiel - kierownik kursu.

tel.: 94 347-67-32

izabelasuckiel@cen.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych kwalifikacji.