Konferencja "100 lat PCK"

KONFERENCJA 100 lecie PCK

4 KWIETNIA 2019

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca16

PROGRAM KONFERENCJI

           od 9:15 – Rejestracja uczestników

10:00 -  10:05 – Rozpoczęcie konferencji

WYKŁADY:

10:05 – 10:30 WYKŁAD 100 LAT PCK ŚWIAT-POLSKA-POMORZE prof. nadzw. dr hab. Michał Polak; dr Aneta Chmielewska- Szymańska

10.30 Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego, wręczenie nagród

11:00 – 11:30 – PRZERWA - ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

11:30 – 13:30 – WARSZTATY W GRUPACH

Każdy uczestnik może wziąć udział  kolejno we wszystkich warsztatach  - 4 x 20/25min.

  1. KRWIODAWSTWO – GDZIE ?, KTO?, KIEDY? – może oddać krew. Prowadzący: Kazimierz Raczyński Honorowy Krwiodawca PCK
  2. WOLONTARIAT – Każdy może zostać wolontariuszem. Prowadząca: Zofia Hafke Koszalińskie Centrum Wolontariatu
  3. PIERWSZA POMOC – Ratujemy i uczymy ratować. Prowadząca: Klaudia Ludwikowska Instruktor Pierwszej Pomocy PCK
  4. PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK - w ramach idei PCK. Prowadzący:
  • Krystyna Struś - Fundacja Pomocy Dzieciom „MAGIA”
  • Anna Pianka - Koło Wolontariackie SP2 Sianów
  • Marcin Maślanka – Kierownik Rejonowego Oddziału PCK

13.30 pokaz udzielania pierwszej pomocy

UWAGA! Krwiobus od godz.10.00 dla wszystkich chętnych oddających krew

14.00 – Zakończenie konferencji                                                              

Zapraszamy szkolnych opiekunów kół PCK, kół wolontariatu, kół krwiodawstwa, nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa, nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i innych zainteresowanych

Zgłoszenia na konferencję przez stronę www.zapisy.cen.edu.pl (nr formy 8.5)

Liczba miejsc – 100 osób

Dodatkowych informacji udziela Iwona Łotysz

Tel. 94 347 67 28 lub mail iwonalotysz@cen.edu.pl