Konferencja Artystyczna - spotkania w pracowni plastycznej - BRAK MIEJSC!

Konferencja Artystyczna -  spotkanie w pracowni plastycznej

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
oraz
Zespół Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie

serdecznie zapraszają

nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

na Konferencję Artystyczną, czyli spotkanie w pracowni plastycznej,

która odbędzie się 21 marca 2017 r. w budynku szkoły, przy ulicy Racławickiej 9

 

PROGRAM KONFRENCJI

 

14.00 – 14.10 – Rozpoczęcie Konferencji

14.10 – 15.00 – Część I

Dyskusja panelowa nt. Jak ciekawie wprowadzać elementy historii sztuki na zajęciach? - Danuta Lech, Tomasz Majerski, Inga Marciszuk - Mazur, Hanna Bączyk, Laura Tucka, Wojciech Konieczny, Marzena Jermak

15.00 – 15.15 – Przerwa – zapraszamy na poczęstunek

15.15 – 16.15 – Część II

Warsztaty graficzne w grupach nt. Elementy grafiki w nauczaniu, czyli jak przygotować ciekawe materiały dydaktyczne?Katarzyna Gwardiak - Kocur, Inga Marciszuk-Mazur

W trakcie Konferencji zostaną zaprezentowane prace dyplomowe absolwentów szkoły plastycznej z dziedziny animacji i mappingu.

 

Zgłoszenia na Konferencję przez stronę: www.zapisy.cen.edu.pl (nr formy 7.7)

Konferencja jest bezpłatna

Liczba miejsc – 30

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową

 

Dodatkowych informacji udziela Marzena Jermak

tel. 94 34 259 57 lub mail: marzenajermak@poczta.fm