Konferencja - Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży - nowe objawy znanych trudności

Nasz ośrodek, jak co roku, wraz z Prezydentem Miasta Koszalina organizuje konferencję o problematyce profilaktycznej. W tym roku skupiamy się na zagadnieniach związanych z uzależnieniami behawioralnymi. Jest to wciąż aktualny temat z perspektywy skłonności uczniów do nadmiernego użytkowania urządzeń cyfrowych, w tym ich wykorzystania m.in. do gier hazardowych. Prowadzone badania wskazują na wysoki stopień zagrożenia coraz młodszych dzieci hazardem online. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się problemem prezentowanym przez eksperta w tej dziedzinie, jakim jest Tomasz Kołodziejczyk – doświadczony psychoterapeuta pracujący m.in. w Monarze. Ponadto Małgorzata Brzoza, trenerka akcji edukacyjnej  „Hazard? Nie daj się wciągnąć!”, przekaże informacje na temat ochrony młodocianego gracza, prewencji  i sposobów zwalczanie przestępczości hazardowej oraz wskazówki do działania szkół  w zakresie profilaktyki.

Zapraszamy 30 września 2023 r. o godz.9:00 do 13:00 - sala konferencyjna Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16.

Zapisy wyłącznie drogą internetową, nr formy 7.1 lub poprzez  link

Program konferencji

Ochrona młodocianego gracza – prewencja i zwalczanie przestępczości hazardowejwykład Małgorzaty Brzozy

Małgorzata Brzoza - trenerka akcji edukacyjnej „Hazard? Nie daj się wciągnąć!” skierowanej do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych.Rzecznik Prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
Omówione zostaną tematy:
 czym jest nielegalny hazard i jakie mogą być tego skutki,

 zagrożenia wynikające z hazardu,

 skutki uzależnień od hazardu.

Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży – nowe objawy znanych trudnościwykład Tomasza Kołodziejczyka

Tomasz Kołodziejczyk - socjolog, specjalista psychoterapii uzależnieńtrener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautor programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Obecnie pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  Monar w Łodzi, głównie z osobami z problemami uzależnień behawioralnych i ich rodzinami. W swojej pracy,mw podejściu integratywnym, szuka racjonalnych, nieortodoksyjnych sposobów pomagania ludziom.