Konferencja metodyczna Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowej - BRAK MIEJSC

 

KONFERENCJA METODYCZNA

Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży  – nowatorskie metody i formy pracy wynikające z nowej podstawy programowej

 

23 WRZEŚNIA 2017

Miejsce: ZS nr 11 Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Jabłoniowa 23 Koszalin

 

PROGRAM KONFERENCJI

         od 9:15 – Rejestracja uczestników

10:00 -  10:10 – Rozpoczęcie konferencji

WYKŁADY:

10:10 – 10:40 – Rola aktywności fizycznej w życiu dzieci i młodzieży / dr Agnieszka Połaniecka; PWSZ Koszalin

10:40 – 11:10  - Metody i formy pracy w podstawie programowej na wszystkich etapach edukacyjnych / Małgorzata Kulik; CEN Koszalin

11:10 – 11:40 – PRZERWA - ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

11:45 – 14:45 – WARSZTATY W GRUPACH

Każdy uczestnik może wziąć udział  kolejno we wszystkich warsztatach  - 4 x 40min.

Warsztat I   -   Elementy tańca w zajęciach ruchowych / Dorota Gudaniec; ZS nr 1 Koszalin

Warsztat II –   Pierwsza pomoc na zajęciach ruchowych / Maciej Zalewski; WOPR Koszalin

Warsztat III –  Ćwiczenia i zabawy z płotkiem lekkoatletycznym / Agnieszka Połaniecka; PWSZ Koszalin, ZS nr 1 Koszalin

Warsztat IV -  Gry i zabawy kształtujące umiejętność chwytu i rzutu, współpraca w grach zespołowych / Dariusz Krajewski; Szkoła Podstawowa nr 3  Koszalin, Monika Królik  trener GOSSM Koszalin

UWAGA: Uczestnicy biorą aktywny udział w warsztatach. Obowiązuje strój sportowy

14.45 – Zakończenie konferencji                                                                                          

 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

 

Zgłoszenia na konferencję przez stronę www.zapisy.cen.edu.pl (nr formy 8.1)

Koszt konferencji – 20 zł

Wpłata na konto CEN: 54 1020 4795 0000 9502 0230 9433

Liczba miejsc – 120 osób

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane drogą mailową

 

Dodatkowych informacji udziela Iwona Łotysz

Tel. 94 347 67 28 lub mail iwonalotysz@cen.edu.pl