Konferencja naukowo-metodyczna DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WE WSPÓŁCZESNEJ SZKOLE - BRAK WOLNYCH MIEJSC

  14 kwietnia 2018r.

9.30 -10.50  Sesja plenarna (część I)

dr Danuta Apanel    
Dziecko z niepełnosprawnością w przestrzeni szkolnej wzorce europejskie
i międzynarodowe

dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś

Relacja edukacyjna w ujęciu egzystencjalnym

Lek. med. Ewa Przybyła-Ożóg

pediatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Holistyczne podejście do diagnozy i terapii dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.50-11.20    Przerwa kawowa

 

11.20-12.20    Sesja plenarna (część II)

lek. med. Edyta Łyszcz-Fedasz

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Dziecko z zespołem Aspergera w szkole

dr hab. prof. PWSZ Karol Mausch

Rola inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu dzieci

dr Monika Pawłowska
Orientacja i poradnictwo zawodowe w systemie szkolnym

Przerwa kawowa 12.20-13.00

 

13.00 – 15.00 warsztaty metodyczne (na warsztaty będzie się mozna zapisać w czasie rejestracji na konferencję)

  1. Organizacja i dokumentowanie pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenieo potrzebie kształcenia specjalnego – mgr Bogumiła Załuska, konsultant CEN w Koszalinie
  2. Wykorzystanie TIK na zajęciach indywidualnych i w nauczaniu przedmiotowym – mgr Mariola Rink- Przybylska, konsultant CEN w Koszalinie
  3. Jak wspierać rozwój dziecka poprzez zabawy sensoryczne? –  mgr Izabela Janocha, doradca metodyczny CEN
  4. Metodyka pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością w przedszkolu – mgr Barbara Sałacka, doradca metodyczny CEN Koszalin

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać do dnia 6 kwietnia 2018 r.

www.zapisy.cen.edu.pl (nr formy 8.4)

Dodatkowe informacje: Bogumiła Załuska 94 3476730 lub Anna Kiełb 94 34 767 40

Komitet naukowy                                                                                                                       

dr hab. prof. PWSZ Ewa Ryś, PWSZ

dr hab. prof. PWSZ Karol Mausch, PWSZ  

dr Danuta Apanel, PWSZ

dr Monika Pawłowska, PWSZ

dr Agnieszka Połaniecka, PWSZ

Komitet organizacyjny

mgr Bogumiła Załuska, CEN

mgr Anna Kiełb, CEN

dr Danuta Apanel, PWSZ

dr Monika Pawłowska, PWSZ

 

Patronat nad konferencją objęli:

 dr Jan Kuriata JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie  oraz mgr Stefan Turowski Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie