Odwołanie zajęć stacjonarnych w Centrum Edukacji Nauczycieli

W związku z zaliczeniem Koszalina do "obszaru czerwonego" w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 10 października odwołane zostają wszystkie szkolenia realizowane na terenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Przywrócenie form stacjonarnych nastąpi po wyłączeniu Koszalina z listy powiatów zaliczanych do "obszaru czerwonego". Osoby, które zgłosiły się na formy szkoleniowe z ustalonym terminem realizacji otrzymają stosowne informacje drogą mailową.