Siódmy numer Zeszytów metodycznych "eduFOCUS"

Siódmy numer publikacji eduFOCUS nosi tytuł "Z doświadczeń doradcy". Zawiera propozycje różnych rozwiązań metodycznych zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Tematyka przedstawianych scenariuszy dotyczy zagadnień aktualnie istotnych:  ekologii dla najmłodszych, troski o rozwój emocjonalny dzieci czy o sprawność fizyczną młodzieży. Czytelnicy znajdą w tej publikacji materiały wskazujące sposoby rozwijania wrażliwości artystycznej, wykorzystania kartki z kalendarza, zainteresowania młodzieży przeszłością Polski, regionalną historią oraz tradycjami.W scenariuszach są także sugestie dotyczące realizacji elementów podstawy programowej, sprawnego kodowania, podstaw programowania komputerowego oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce.
   Autorzy zaprezentowanych koncepcji dzielą się swoimi sprawdzonymi pomysłami z nadzieją, że Czytelnicy znajdą w nich inspirację do poszukiwania własnych pomysłów lub wykorzystają w pracy z dziećmi i młodzieżą opracowania przedstawione w tej publikacji.
   Nauczeni doświadczeniem minionego roku szkolnego proponujemy scenariusze zajęć możliwe do realizacji w nauczaniu stacjonarnym lub na odległość.
   Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi materiałami i podzielenia się refleksjami z autorami scenariuszy, np. w przedmiotowych sieciach współpracy i samokształcenia.

   Link do serii Zeszytów metodycznych eduFocus: