Spotkanie pedagogów szkolnych

  Serdecznie zapraszamy pedagogów szkolnych na spotkanie, które odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16,

 od godz. 10:00 do 13:00 wg następującego harmonogramu:

 

30 stycznia 2018wtorek – powiat koszaliński i miasto Koszalin

31 stycznia 2018środa – powiaty: drawski i szczecinecki i świdwiński

1 lutego 2018czwartek -  powiaty: białogardzki, kołobrzeski i sławieński

 

Tematyka spotkania

  1. Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Arkusz monitorowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół
  3. Diagnoza funkcjonalna
  4. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pedagoga

 

Spotkanie poprowadzi Anna Kiełb