Zapraszamy na szkolenie PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY I PLACÓWKI

Jednym z zadań szkół i placówek opisanym w przepisach – Prawo oświatowe jest realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego (art. 26.1 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe).W związku z tym szkoły i placówki mają obowiązek posiadania dokumentu Program wychowawczo-profilaktyczny. Wychodząc naprzeciw zadaniom do zrealizowania w nowym roku szkolnym 2017/18  zapraszamy zespoły przedstawicieli rad pedagogicznych odpowiedzialne za przygotowanie  programu do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

Harmonogram szkoleń:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie:

18 maja 2017 r.  godz. 15:00 - 17:15

23 maja 2017 r.  godz. 15:00 - 17:15

25 maja 2017 r.  godz. 15:00 - 17:15

Planujemy również szkolenia w terenie:

30 maja 2017 r.  godz. 15:00  - 17:15  w Złocieńcu,

6 czerwca 2017 r.  godz. 15:00 - 17:15 w Szczecinku,

8 czerwca 2017 r.  godz. 15:00 - 17:15 w Kołobrzegu,

o miejscu szkolenia w Złocieńcu, Szczecinku i Kołobrzegu poinformujemy w późniejszym terminie.

Zgłoszenia na  szkolenie przez stronę www.zapisy.cen.edu.pl, nr formy  7.28

Jednocześnie prosimy o poinformowanie o wybranym terminie szkolenia odrębnym mailem na adres szkolenia@cen.edu.pl.