Zasady funkcjonowania Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie od 1 września 2020 roku

W czasie trwania stanu epidemii Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie funkcjonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nowe rozporządzenie z dnia 9 października 2020r.). W związku z tym na czas trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego osoby korzystające z usług w obiektach CEN obowiązują następujące zasady:

  1. Wszystkie osoby wchodzące do Centrum Edukacji Nauczycieli są zobowiązane do dezynfekcji rąk w wyznaczonych do tego celu miejscach.
  2. Osoby przebywające w pomieszczeniach zamkniętych są zobowiązane do zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem Rady Ministrów.
  3. W przypadku osób przychodzących na indywidualne konsultacje z pracownikami CEN obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania telefonicznie lub mailowo.
  4. Do odwołania w siedzibie CEN przy ulicy Ruszczyca 16 pomieszczenia powyżej parteru są niedostępne dla osób niebędących pracownikami. Konsultacje odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze.
  5. W związku z obowiązującymi normami dotyczącymi liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać w zamkniętych pomieszczeniach, ograniczona została liczba dostępnych miejsc siedzących w salach dydaktycznych. Uczestników szkoleń obowiązuje zasada zajmowania tylko tych miejsc, które nie zostały wyłączone z użytkowania.
  6. Szczegółowe zasady korzystania z księgozbioru biblioteki pedagogicznej zamieszczone są na stronie internetowej CEN w zakładce Biblioteka Pedagogiczna CEN.

Wszystkie osoby odwiedzające obiekty, w których funkcjonuje Centrum Edukacji Nauczycieli i korzystające z naszej oferty szkoleniowej prosimy o zastosowanie się do powyższych zasad.

Ze względu na znacznie ograniczoną liczbę miejsc dla uczestników szkoleń prosimy o możliwie szybkie potwierdzanie swojego udziału w szkoleniu! Link do potwierdzenia znajduje się w wysyłanej do Państwa informacji mailowej o terminie realizacji danej formy szkoleniowej.