Serwisy dla nauczycieli

Nauczyciele Przedszkola - portal oferujący atrakcyjne materiały do pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu
Wychowanie Przedszkolne - portal nauczycieli przedszkola, zawiera scenariuisze zajęć, publikacje nauczycieli porady dla rodziców
Przedszkolak - portal rodziców i nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym, zawiera plany i scenariusze zajęć, publikacje nauczycieli, ciekawe artykuły dla rodziców
Zabawnik - serwis ze zbiorem zabaw dla nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego 
Edukacja Wczesnoszkolna - portal dla nauczycieli nauczania początkowego
Scenariusze Lekcji - serwis edukacyjny z pomysłami na lekcje w szkole podstawowej
Edukacja Medialna - serwis zawierający scenariusze, ćwiczenia i materiały do prowadzenia zajęć w szkołach, domach kultury i bibliotekach
Edukacja Filmowa - portal edukatorów i młodych kinomanów
Muzykoteka Szkolna - serwis edukacyjny dla nauczycieli muzyki i animatorów kultury
Literka - portal oferujący materiały do awansu zawodowego, materiały do pracy dydaktycznej oraz publikacje nauczycieli
Edux - bogata baza materiałów dla nauczycieli do pracy dydaktyczno-wychowawczej
Nowoczesne Nauczanie - baza z przydatnymi narzędziami i stronami dla nauczycieli
Edukator - internetowy serwis edukacyjny
Profesor - serwis edukacyjny dla nauczycieli i uczniów
Otwórz Książkę - cyfrowa kolekcja książek naukowych polskich uczonych reprezentujących różne dziedziny wiedzy
Autyzm w Szkole - strona dla nauczycieli, terapeutów i rodziców z ciekawymi rozwiązaniami praktycznymi w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
ePrzedszkolaki - portal dla rodziców i nauczycieli przedszkoli, oferujący ciekawe edukacyjne gry, karty pracy i zabawy dla dzieci
Matematyczne ZOO - portal edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych
Legalna Kultura - baza legalnych źródeł kultury, dla nauczycieli i uczniów szczególnie polecana zakładka "Strefa Edukacji"