Kurs dla nauczycieli „Edukacja przez Szachy w Szkole” w Województwie Zachodniopomorskim

1. Organizator: Zachodniopomorski Związek Szachowy


2. Strona internetowa projektu: www.szachywszkole.pl


3. Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 16


4. Termin zjazdów: 5 zjazdów (piątek godziny popłudniowe + sobota) 
· 12-13.10, 19-20.10, 9-10.11, 16-17.11, 23-24.11,


5. Program: otrzymują uczestnicy drogą mailową po weryfikacji zgłoszeń.


6. Opłaty:
· Opłata za kurs wynosi 600zł płatne do 24.09.2018 na konto Zachoniopomorskiego Związku
Szachowego PKO BP S.A. I Oddział Koszalin 41 1020 2791 0000 7002 0091 3889 w tytule
przelewu „Imię i Nazwisko - kurs szachowy dla nauczycieli”.
· Opłata obejmuje 72 godziny szkolenia i materiały szkoleniowe
· Osoby legitymujące się minimum II kategorię szachową - potwierdzoną w Centralnym Rejestrze
PZSzach lub posiadają wpis do legitymacji szachowej - mogą być zwolnione z częsi szachowej i w
takim przypadku opłata za kurs wynosi dla nich 300zł.


7. Uczestnictwo:
Warunkiem zgłoszenia nauczyciela na kurs jest przesłana przez szkołę deklaracja przystąpienia do
projektu na adres Polskiego Związku Szachowego oraz uiszczona opłata na wskazane konto
Zachodniopomorskiego Związku Szachowego. Oznacza to, że w kursie mogą wziąć udział nauczyciele na
podstawie delegacji ze szkoły, w której aktualnie pracują. Nauczyciele pozostający bez zatrudnienia lub
indywidualni zainteresowani, posiadający przygotowanie pedagogiczne (wymagana kserokopia
uprawnień) mogą zostać przyjęci na kurs tylko pod warunkiem dostępności miejsc.


8. Uprawnienia:
Uczestnicy otrzymują C E R T Y F I K A T ukończenia kursu, wystawiony przez Polski Związek Szachowy, z
zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy oraz umiejętności do
prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach
podstawowych.


9. Kontakt: Tomasz Kamieniecki – Prezes ZZSzach tel. 517-216-317 email: kamieniecki.hetman@wp.pl

Kurs odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia się chętnych i utworzenia grupy.

Pliki do pobrania
Edukacja przez szachy - kurs dla nauczycieliPobierz