Człowiek 2.0

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza nauczycieli do udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe i medialne. Szkolenia stanowią kontynuację wcześniejszego kursu Pracownia 2.0. Udział w szkoleniach pozwoli nauczycielom na lepsze poznanie i zrozumienie cyfrowego świata, w którym poruszają się uczniowie, a także na zdobycie kompetencji umożliwiających swobodną rozmowę na temat szans i zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii. Ponadto pedagodzy dowiedzą się, jak przygotowywać interesujące materiały lekcyjne w oparciu o zasoby cyfrowe znajdujące się w domenie publicznej oraz w cyfrowych repozytoriach instytucji kultury.

Terminy i tematy najbliższych szkoleń:

  • 19-20.05.2018 – Emocje, motywacja i osobowość,
  • 26.05.2018 – Prawa autorskie w edukacji,
  • 9-10.06.2018 – Uzależnienie od Internetu,
  • 23.06.2018 – Informacje i manipulacje (szkolenie w parze ze szkoleniem 24.06.2018),
  • 24.06.2018 – Odporność na manipulacje w sieci (szkolenie w parze ze szkoleniem 23.06.2018).

Więcej informacji na stronie organizatora: http://www.nina.gov.pl/projekty/czlowiek-2-0/szkolenia/.