Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa dostawa (sprzedaż oraz dystrybucja) gazu ziemnego do obiektów Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego w ramach umowy kompleksowej obejmującej sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. do trzech wymienionych poniżej obiektów Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie:

                 1.  Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

                    ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

                    Kotły zasilane gazem  - moc 2 x 90 kW

 

                2. CEN Dział Informacji Pedagogicznej (biblioteka pedagogiczna)

                      ul. Piłsudskiego 62, 75-525 Koszalin

                      Kocioł zasilany gazem – moc 140 kW

 

                  3. CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu

                      ul. Szpitalna 2d, 78-100 Kołobrzeg

                      Kocioł zasilany gazem – moc 14 kW

 

        Moc  zamówiona dla wszystkich trzech obiektów w ilości poniżej  110 kWh/h  (poniżej 10m³/h).

        Dla celów  niniejszego postępowania  Zamawiający przyjął  przewidywane  roczne zużycie gazu ziemnego

        zaazotowanego w  okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2020r.    na poziomie:

        Koszalin, ul. Ruszczyca 16        -  360 455  kWh

        Koszalin, ul. Piłsudskiego 62  -  262 832 kWh 

        Kołobrzeg, ul. Szpitalna 2d     -    35 618 kWh   

                               Łącznie rocznie  -  658905 kWh   


Wytworzył: Piotr Landowski

Data: 2017-10-24 

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2017-10-24 10:55:00  

Zmiana: Marek Suckiel

Data: 2017-11-13 12:46:00

Pliki do pobrania
Unieważnienie przetargu na dostawę gazu ziemnegoPobierz