Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i innych zbiorów bibliotecznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

tel. 94-347-67-20

fax 94-347-67-15

e-mail:          piotrlandowski@cen.edu.pl     izabelaszydlik@cen.edu.pl

strona internetowa: www.cen.edu.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek i innych zbiorów bibliotecznych dla Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.

2. Zamówienie obejmuje dostawę książek i innych zbiorów bibliotecznych do:

a) Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Dział Informacji Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 62, 75-525 Koszalin oraz oddziałów zamiejscowych:

b) CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d, 78-100 Kołobrzeg,

c) CEN Oddział Zamiejscowy w Szczecinku, ul. Krakowska 1, 78-400 Szczecinek,

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II. 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 01 grudnia 2018 roku od dnia pierwszego zlecenia dostawy do realizacji.


Wytworzył: Piotr Landowski

Data: 2018-05-08

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2018-05-08 11:05:00  

Zmiana: Marek Suckiel

Data: 2018-05-28 10:50:00

Pliki do pobrania
Pełna specyfikacja zamówieniaPobierz