Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Minimalny okres gwarancji na zaoferowany sprzęt wynosi 24 miesiące.

   Termin realizacji zamówienia:  7 dni od daty podpisania umowy.

Szczegółowych informacji udziela wicedyrektor ds. ekonom.- administr. Piotr Landowski, tel. 94 3476737

Oferta powinna zawierać:

  1. Pełna nazwa oferenta z adresem i numerem telefonu.
  2. Cena netto na każdą pozycję w wykazie zamawianego sprzętu oraz cena netto  całego zamówienia.
  3. Okres gwarancji na zamówiony sprzęt.
  4. Akceptacja warunków zawartych w załączonym wzorze umowy.
  5. Czytelny podpis oferenta.

Wytworzył: Piotr Landowski

Data: 2017-12-08 

Opublikował: Marek Suckiel

Data: 2017-12-08 11:05:00  

Zmiana: Marek Suckiel

Data: 2017-12-28 10:24:00

Pliki do pobrania
Pełna specyfikacja zamówieniaPobierz