Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa powierzchni pod samoobsługową kserokopiarkę

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni (ok. 1 m²) w budynku położonym w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 62 pod samoobsługową kserokopiarkę przeznaczoną dla czytelników biblioteki pedagogicznej. Okres dzierżawy: od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2018 roku.

Zainstalowana kserokopiarka powinna być przystosowana do obsługi jedynie przez czytelników, bez konieczności angażowania personelu biblioteki.

Oferowana cena dzierżawy powierzchni powinna zawierać koszt zużycia energii elektrycznej przez kserokopiarkę i nie może być niższa od kwoty 150 zł nettomiesięcznie. 

Przy ustaleniu ceny dzierżawy należy uwzględnić mniejszą ilość korzystających z usług biblioteki podczas wakacji (lipiec, sierpień).

Ofertę z ceną zamówienia należy złożyć w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin

lub przesłać na e-mailpiotrlandowski@cen.edu.pl  do dnia 08.11.2016r. do godz.13.00

Pliki do pobrania
Pełna specyfikacja zamówieniaPobierz