Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony elektronicznej

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony elektronicznej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. następujących obiektów:

1) Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przy ul. Ruszczyca 16,

2) Budynek CEN  Dział Informacji Pedagogicznej w Koszalinie  przy ul. Piłsudskiego 62,

3) Budynek CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d,

Ochrona elektroniczna będzie polegać na całodobowym monitorowaniu obiektów  w zakresie:

-  sygnalizacji włamania

-  sygnalizacji napadu

-  sygnalizacji pożaru

W obiekcie w Koszalinie, ul.Ruszczyca16 może być realizowany przewóz gotówki z kasy do banku położonego w Koszalinie - należy w ofercie podać cenę jednostkową takiego konwoju. 

Oferta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym również koszty konserwacji i dozoru technicznego urządzeń sygnalizacji włamania, napadu oraz pożaru.

Ofertę uwzględniającą wszystkie niezbędne koszty i zawierającą żądane informacje proszę złożyć w sekretariacie CEN do godz. 13.00 dnia 25.10.2016r.

Dopuszcza się złożenie oferty:

- w formie pisemnej na adres: 75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16

- za pośrednictwem poczty elektronicznej : piotrlandowski@cen.edu.pl.


Wytworzył: Piotr Landowski

Data:  2016-11-05

Opublikował: Marek Suckiel

Data:   2016-11-05 10:00:00

Zmiana: Marek Suckiel

Data:   2016-11-08 13:01:00

Pliki do pobrania
Pełna specyfikacja zamówieniaPobierz