Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły

Zgodnie  z § 5. ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpień 2019r. r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 5 września 2019r. poz. 1700 i 1780) szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych:

 • świadectw ukończenia szkoły;
 • legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych;
 • zaświadczeń o zawodzie;
 • świadectw dojrzałości;
 • aneksów do świadectw dojrzałości;
 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną;
 • duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.

Ewidencja zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • numer PESEL ucznia albo absolwenta;
 • numer wydanego dokumentu;
 • datę odbioru dokumentu;
 • podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.