KLUB DYREKTORA

Zapraszamy na spotkania Klubu Dyrektora, które odbędą się  w dniach 7 - 9 września  2021 roku na platformie Microsoft Teams.

Tematyka:

  1. Analiza najważniejszych zmian w przepisach prawa oświatowego obowiązujących od 1 września 2021 roku
  2. Nowe zasady organizacji i sprawowania nadzoru pedagogicznego zewnętrznego i wewnętrznego.
  3. Jak uwzględnić w planach pracy szkoły podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na dany rok.
  4. Co szczególnie powinno podlegać nadzorowi pedagogicznemu i w jakiej formie – na co przede wszystkim należy położyć nacisk w przypadku pracy stacjonarnej i ewentualnej pracy zdalnej.

Spotkanie poprowadzi Izabela Suckiel

Spotkania odbędą się w trzech terminach (do wyboru) :

7 września  (wtorek) od godz. 12:00 do 14:00

8 września  (środa) od godz. 9:00 do 11:00

9 września (czwartek) od godz. 12:00 - 14:00

 

Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.

Linki do spotkań zostaną wysłane na maile szkół w terminie do 3 września 2021 r.

Prosimy wybrać dogodny dla siebie termin i zalogować się na zajęcia.

 

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z Działem Szkoleń - 94 347 67 38

                                                                                                                       Serdecznie zapraszamy