KLUB DYREKTORA - Klasyfikacja roczna i końcowa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z Ukrainy

   

   Zapraszamy na spotkania Klubu Dyrektora poświęcone klasyfikacji rocznej i końcowej oraz zasadom wypełniania dokumentacji (arkuszy ocen i świadectw).

 Spotkania odbędą się stacjonarnie  w CEN w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16

 

  • 20 maja (piątek) od 9:00  do 11:30  - powiaty: kołobrzeski, drawski, szczecinecki i świdwiński
  • 23 maja (poniedziałek) od 9:00  do 11:30 - miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, białogardzki i sławieński

 

 Osoby,  które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu stacjonarnym zapraszamy na szkolenie on-line na platformie Microsoft Teams:

 27 maja (piątek) od 9:00  do 11:30  - link do spotkania został przesłany do szkół.

 

Tematyka spotkania:

  1. Klasyfikacja roczna i końcowa -  przypomnienie  przepisów z ustawy o systemie oświaty i z rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – analiza przypadków.
  2. Klasyfikacja uczniów z Ukrainy – klasyfikacja uczniów w oddziałach przygotowawczych i uczęszczających do oddziałów z uczniami polskimi – sposoby postępowania w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia.
  3. Dokumentacja związana z klasyfikacją i promocją - obowiązujące wzory arkuszy ocen i świadectw. Zasady wypełniania świadectw i arkuszy ocen
  4. Zaświadczenie dla uczniów z Ukrainy, którzy nie będą klasyfikowani.

 

Spotkanie poprowadzi Izabela Suckiel