Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty nie może otrzymać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

 

 

Zgodnie z art. 44q. ust.1. ustawy o systemie oświaty uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

  • w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz
  • przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16 –18 czerwca 2020 roku, w związku z tym, wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym, otrzymają świadectwo ukończenia szkoły z datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych (§ 17. ust. 6 rozporządzenia w sprawie świadectw), czyli 26 czerwca 2020 roku.

Ponieważ termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty ustalony został na 7 – 9 lipca 2020roku, to w związku z tym, zgodnie z § 11kv. 1. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty, w przypadku uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 września 1991 roku o  systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818, 2197)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 sierpień 2019r. r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 5 września 2019r. poz. 1700 i 1780)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U., poz. 891)