Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności       AKCEPTUJĘ

Wzory arkuszy ocen i świadectw obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

Od 1 września 2019 roku we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach obowiązuje  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  27 sierpień 2019r. r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 5 września 2019r. poz. 1700 i 1780)

 

Korzystając z rozporzadzenia należy zwrócić uwagę na załączniki, które zawierają informacje i wzory dokumentów przeznaczone dla określonego typu szkół i placówek.

Załącznik 1 - Informacje ogólne dotyczące świadectw i arkuszy ocen i innych druków dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Załącznik 2 - Wykaz wzorów dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Załącznik 3 - Wzory druków dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Załącznik 4 - Informacje ogólne oraz wzory legitymacji i e-legitymacji

Załącznik 5 - Informacje ogólne dotyczące świadectw i arkuszy ocen i innych druków dla gimnazjum dla dorosłych, dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, branżowych szkół I stopnia  (dla absolwentów gimnazjum)

Załącznik 6 - Wykaz wzorów druków wymienionych w załączniku 5

Załącznik 7 - Wzory druków wymienionych w załączniku 6

 

Wzory arkuszy ocen zakładane dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Klasa I szkoły podstawowej -  wzór 33 lub 44 (postać elektroniczna) - załącznik nr 3

Klasa I dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkoły podstawowej - wzór 35 lub 46 (postać elektroniczna) - załącznik nr 3

Klasa IV szkoły podstawowej - wzór 33 lub 44 (postać elektroniczna) - załącznik nr 3 -  Dołączyć do obecnego arkusza.

Klasa VII szkoły podstawowej - wzór 53b lub 63m (postać elektroniczna) - załącznik nr 7 - Dołączyć do obecnego arkusza

W przypadku przejścia w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży do innej szkoły -  arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru odpowiednio nr 53c lub 63n określonego w załączniku nr 7

********************

Klasa I liceum ogólnokształcącego - wzór 37 lub 48 (postać elektroniczna) - załącznik nr 3

Klasa I  3 - letniego liceum ogólnokształcącego - wzór 58a lub 63g (postać elektroniczna)  - załącznik nr 7

********************

Klasa I technikum - wzór 39 lub 50 (postać elektroniczna)  - załącznik nr 3

Klasa I 4 –letniego technikum - wzór 60a lub 63h (postać elektroniczna) - załącznik nr 7

********************

Klasa I branżowej szkoły I stopnia (również absolwentów gimnazjum) - wzór 40 lub 51 (postać elektroniczna) - załącznik nr 3

 

Wzory świadectw obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

ŚWIADECTWA PROMOCYJNE – SZKOŁA PODSTAWOWA  

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej -  MEN-I/1/1 -  wzór 1 (załącznik 3)

Uczniowie klasy IV - VII szkoły podstawowej-  MEN-I/3/1  - wzór 3  (załącznik 3)

Uczniowie klasy IV - VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem  MEN-I/4-w/1 - Wzór  4  (załącznik 3)

Uczniowie niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas I– VII szkoły podstawowej - MEN-I/6/1 - wzór 6 (załącznik 3)

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Uczniowie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchacze szkoły podstawowej dla dorosłych  -MEN-I/8/1  - Wzór 8 (załącznik 3)

Uczniowie szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem  -MEN-I/9/1  - wzór 9 (załącznik 3)

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej - MEN-I/11/1  - wzór 11 (załącznik 3)

ŚWIADECTWA PROMOCYJNE  -  liceum i technikum

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  (4 letnie) - MEN-I/13/2 -  wzór  13  (załącznik 3)

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem  (4 letnie) - MEN-I/14-w/2 - wzór  14  (załącznik 3) 

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży  (3 letnie) - MEN-I/21a/2   - wzór 27a  (załacznik 7)

Uczniowie liceum ogólnokształcącego dla młodzieży z wyróżnieniem  (3 letnie) -  MEN-I/21a-w/2 - wzór 28a (załącznik 7)

Uczniowie technikum  (5-letnie) - MEN-I/19/2 - wzór 19 (załącznik 3)

Uczniowie technikum z wyróżnieniem (5-letnia) - MEN-I/20-w/2 - wzór 20 (załącznik 3)

Uczniowie technikum  (4-letnie) - MEN-I/27a/2  - wzór 37a (załacznik 7)

Uczniowie technikum z wyróżnieniem (4-letnia) - MEN-I/27a-w/2  - wzór 38a (załącznik 7)

ŚWIADECTWA PROMOCYJNE  - branżowa szkoła I stopnia

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolewnci ośmioletniej szkoły podstwowej) -  MEN-I/23/2 -  wzór  23 (załącznik 3)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia z wyróznieniem (absolewnci ośmioletniej szkoły podstwowej) -  MEN-I/24-w/2 wzór  24 (załącznik 3)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum) -  MEN-I/23b/2 wzór  23b (załącznik 7)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia z wyróznieniem  (będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum) - MEN-I/24b-w/2 -wzór  24b (załącznik 7)

ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA branżowej szkoły I stopnia

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum) -  MEN-I/25b/2  wzór  25b (załącznik 7)

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia z wyróznieniem  (będący absolwentami dotychczasowego gimnazjum) - MEN-I/26b-w/2 -wzór  26b (załącznik 7)