Zakończyliśmy kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 

Nasi słuchacze zdobyli wiedzę na temat prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i realizacji pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Kurs pozwolił na doskonalenie umiejętności w zakresie przywództwa edukacyjnego, organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem kontekstu ekonomicznego i zarządzania własnym rozwojem zawodowym.

Zajęcia prowadzili wykładowcy z Gdańska, Poznania, Torunia, a także specjaliści i praktycy z naszego ośrodka.

Ukończenie kursu jest jednym z warunków przystapienia do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, czy placówki oświatowej.

 

 

Wszystkich zainteresowanych nauczycieli serdecznie zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

Planowane rozpoczęcie zajęć 7 października 2022 roku.