FINAŁ IV DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ
dla uczniów szkół podstawowych
 
 
08 maja 2013 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie odbył się finał IV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkół podstawowych. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie było współorganizatorem konkursu wraz z Wydziałem Katechetycznym Kurii Biskupiej.
Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach. Etap szkolny miał miejsce 16 stycznia 2013 r. i uczestniczyło w nim blisko czterystu uczniów z 49 szkół podstawowych diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Etap rejonowy odbył się 13 marca 2013 r. w Koszalinie, Pile i Słupsku i zgromadził ponad sto czterdzieści osób z najwyższą punktacją w szkołach.
W finałowej rywalizacji wzięło udział 21 uczniów, reprezentujących 17 szkół podstawowych.  Uczestnicy konkursu, w ciągu 45 minut,  rozwiązywali test składający się z 30 zadań. Zakres materiału tegorocznej edycji konkursu nawiązywał do tematyki Roku Wiary, który 11 października 2012 r. rozpoczął się w Kościele katolickim, aby zgodnie z oczekiwaniami papieża Benedykta XVI „rozbudzić w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary
w jej pełni”.
Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i zgodnie z regulaminem wyłoniła sześciu laureatów IV edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej.
 
Laureatami IV Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej zostali:
 

Lp.
Nazwisko i imię
uczestnika
Nazwa szkoły
1
Oliwia Ciecieląg
Szkoła Podstawowa
w Starym Chwalimiu
2
Weronika Gębala
Szkoła Podstawowa nr 4
w Wałczu
3
Oliwia Mamrot
Szkoła Podstawowa
w Sławsku
4
Julia Oleszyńska
Szkoła Podstawowa nr 1
w Wałczu
5
Pola Jelińska
Salezjańska Szkoła Podstawowa
w Pile
6
Krzysztof Reszczyński
Szkoła Podstawowa nr 6
w Kołobrzegu

 
Wyniki testu świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów do konkursu, ponieważ 17 finalistów zdobyło powyżej 50% punktów możliwych do uzyskania.
Dyplomy gratulacyjne i upominki, przygotowane przez współorganizatora konkursu, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, otrzymali wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego.
Laureatom wręczono nagrody ufundowane przez organizatora konkursu - Wydział Katechetyczny Kurii Biskupiej w Koszalinie.
 

          

 

       

       

 

 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie
Ruszczyca 16, 75-654 Koszalin, fax.347-67-15,
centrala (094) 347-67-10, sekretariat (094) 347-67-20
E-mail : cen@cen.edu.pl