• Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r.
    Nauczyciele mianowani, którzy chcą uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego od 1 września 2022r. nie odbywają stażu, nie piszą wniosku, nie piszą planu rozwoju. Obecnie warunkiem uzyskania dyplomowanie jest przepracowanie 3 lat i 9 miesięcy od dnia mianowania, otrzymanie bardzo dobrej oceny pracy za ostatnie 3 lata oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego. Natomiast nauczyciele, którzy rozpoczęli staż na dyplomowanie przed 1 września 2022r. realizują staż wg dotychczasowych przepisów.
  • Propozycja przygotowania dokumentacji do komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli_sierpień 2022r.
    Zapraszam Państwa do zapoznania się z przepisami prawa, jakie obowiązują w awansie zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczycieli, którzy rozpoczęli staż przed 1 września 2022r. Nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela z 5 sierpnia 2022r. określa, że nauczyciel mianowany w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, realizuje staż zgodnie z dotychczasowymi przepisami (Dz.U. 2022 poz. 1730). Czekamy na zmianę Rozporządzenia w sprawie awansu, które ma określić, jak będzie przebiegała rozmowa kwalifikacyjna i jakie dokumenty będzie trzeba złożyć do komisji w KO.
  • Komunikat KO w Szczecinie - składanie dokumentacji od 1 października 2019r.
    Dokumentacja powinna być złożona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie w zwykłej białej wiązanej teczce (miękka oprawa), Nie powinna zawierać ozdobnych stron, przekładek, fotografii, dokumentów w twardych oprawach, zbindowanych itp. Strona tytułowa teczki powinna zawierać tylko imię i nazwisko wnioskodawcy, a dokumenty powinny być ułożone w powyżej wymienionej kolejności.