• Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w 2021r.
    Przedstawiam Państwu materiały przydatne do przygotowanie się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Przeznaczone są one dla nauczycieli, którzy rozpoczęli staż 1 września 2018r. a zakończą w roku 2021
  • Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r. i zakończony w 2021r.
    Przedstawiam Państwu artykuł, który porządkuje informacje dla nauczycieli kontraktowych realizujących staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęty przed 1 września 2018r. Są to nauczyciele, którzy zaczynali staż zgodnie ze "starymi" przepisami prawa, ale mają przedłużony staż i w 2021 roku będą zdawać egzamin zgodnie z nowymi przepisami. Zapraszam do lektury:)
  • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r.
    Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 18.08.2020r.): - Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215) oraz - Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574) ze zmianami z dnia 23 sierpnia 2019r. (Dz.U. 2019 poz.1650). Umieściłam również przykładowe zapisy z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego. Zapraszam do wykorzystania zapisów i uzupełnienia własnymi pomysłami.