Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli odbywających przygotowanie do zawodu (wg przepisów od 1 września 2022r.)

Od 1 września 2022r. nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego rozpoczyna przygotowanie do zawodu trwające 3 lata i 9 miesięcy. Do tego czasu może być wliczony wcześniejszy okres pracy przynajmniej na 1/2 etatu zgodnie z kwalifikacjami. Czas wliczony nie może być dłuższy niż 3 lata. Dlatego nauczyciele początkujący, którzy wcześniej pracowali w placówkach oświatowych mogą w maju 2023r. (po dziewięciu miesiącach pracy) starać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Właśnie taką sytuacje przedstawiam Państwu w poniższych prezentacjach. Zapraszam do lektury.

Prezentacja przedstawiająca aspekty prawne związane z "nowym" egzaminem.

Prezentacja przedstawiająca przebieg obserwacji lekcji oraz egzaminu

Prezentacja zwiazana z oceną pracy nauczyciela początkującego.

Życzę powodzenia:)  Anna Kiełb

W przypadku wątpliwości proszę dzwonić 94 34 767 40 lub pisać annakielb@cen.edu.pl