Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie wydał informator o zawodach szkolnictwa branżowego.

Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże.

Adresatami publikacji są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także osoby dorosłe.

Informator do pobrania