Nowe sposoby interwencji na rzecz dzieci doświadczających przemocy w okresie epidemii

Liczba przypadków przemocy domowej w okresie epidemii koronawirusa rośnie w gwałtownym tempie. Strach, niepewność, brak poczucia kontroli, atmosfera napięcia i zagrożenia towarzyszące codziennym przekazom medialnym to impulsy eskalujące agresję u dorosłych. Dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia przemocy lub jej nasilenia w przypadku, gdy ta miała miejsce już wcześniej są restrykcyjne ograniczenia, mające minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i związana z tym przymusowa izolacja.

Jednocześnie instytucje i służby, które dotychczas podejmowały interwencje na rzecz przeciwdziałania przemocy, ze względu na stan epidemiologiczny znacznie ograniczyły swoje funkcjonowanie. Standardowe środki wparcia i pomocy zostały znacznie ograniczone.  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji, przygotowała instrukcję postępowania interwencyjnego w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka w okresie epidemii. Dokument dedykowany jest pracownikom służb medycznych, społecznych i pracownikom oświaty. 

Materiały zawierają informacje o formach wsparcia i pomocy dla profesjonalistów, rodziców i dzieci oferowanych przez FDDS w okresie epidemii. Zawierają również spis infolinii pomocowych i telefonów zaufania oraz informacje o realizacji procedury „Niebieskie Karty.  

Materiały opracowane  przez zespół ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, złożony z psychologów, psychoterapeutów i prawników, którzy na co dzień zajmują się diagnozą i terapią dzieci krzywdzonych znajdują się na stronie https://fdds.pl/nowe-sposoby-interwencji-na-rzecz-dzieci-doswiadczajacych-przemocy-w-okresie-epidemii/