Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – rekomendacje MEN

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się rekomendacje dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które mogą być przydatne zarówno nauczycielom, jak i rodzicom.

Rekomendacje dotyczą polecanych stron internetowych oraz przykładowych materiałów do wykorzystania

Szczegóły na stronie:  https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi