Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

W związku z powrotem uczniów klas I-III do szkół MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Powrót do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Szczegółowe informacje na stronie MEiN:  Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych