Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli po stażu- propozycja druków dla organu prowadzącego_2024r.

Komisja egzaminacyjna na stopień nauczyciela mianowanego jest powoływana przez organ prowadzący placowkę. Przepisy regulujące pracę komisji znajdują się w Ustawie karta nauczyciela oraz  Rozporządzeniu MEN w sprawie awansu zawodowego. Poniżej przedstawiam Państwu podstawowe aspekty prawne oraz propozycje druków, które mozna wykorzystać, organizując pracę komisji egzaminacyjnej.

pobierz:  Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego- aspekt prawny 24

pobierz: Arkusz analizy formalnej (propozycja)

pobierz: Protokół komisji egzaminacyjnej (propozycja)

pobierz: oświadczenie członków komisji (propozycja)

Wzór zaświadczenia o akceptacji komisjiegzaminacyjnej i aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego  znajduje sie w załaczniku do Rozporzadzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200) (str.10,14).

pobierz: przykładowy regulamin pracy komisji

pobierz: zaproszenie eksperta

pobierz: zaproszenie przedstawiciela związku zawodowego

pobierz: pismo o wyznaczenie przedstawiciela KO do udziału w komisji egzaminacyjnej