Zadania mentora/opiekuna stażu. Projekt oceny dorobku zawodowego_2024r.

Obecne przepisy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw przewidują, że nauczyciel kontraktowy realizuje staż na stopień nauczyciela mianowanego wg dotychczasowych przepisów. Dlatego dyrektor wyznacza mu opiekuna stażu (jak dotychczas). Natomiast nauczyciel bez stopnia awansu rozpoczynający pracę w placówce oswiatowej staje się nauczycielem początkujacym i realizuje przygotowanie do zawodu (3 lata i 9 miesięcy). Dyrektor  przydziela mu mantora.

Ogólne zasady awansu przedstawiam w tabeli ponizej.

Uwaga! Ustawa Karta nauczyciela z dnai 28 lipca 2023r. (DZ. U> 2023 poz.1672) wprowadziła przepis: 

„2a. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, którzy w dniu 1 września 2022 r. posiadali co najmniej dziesięcioletni okres pracy w szkole i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., mogą ubiegać się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy.”;

Jeśli więc nauczyciel kontraktowy otrzymał ten stopień przed 31 sierpnia 2022r. i ma co najmniej 10 letni okres pracy w szkole, to jego staż może trwać 9 miesięcy.

Zadania mentora - prezentacja

Zadania opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego - prezentacja 

.Poniżej przedstawiam Państwu prezentację, która zawiera najwazniejsze informacje i podstawę prawną projektu oceny dorobku zawodowego. Zamieszczam rownież kilka propozycji prokektów oceny dorobku. Myślę, że opinie mentora może wygladać podobnie od projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Projekt oceny dorobku zawodowego 2024

Przykład projektu - nauczyciel szkoły

Przykład projektu - nauczyciel przedszkola

Przykład projektu - ogólny

Przykład projektu - szczegółowy

W przypadku pytań i niejasności zapraszam do kontaktu: annakielb@cen.edu.pl; 94 34 767 40