Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie - BIP

                               
 

Adres:
75-654 Koszalin, ul. Ruszczyca 16
Sekretariat:
tel. 094 347 67 20
fax 094 347 67 15
e-mail:cen@cen.edu.pl
strona internetowa: www.cen.edu.pl

CEN  Biblioteka Pedagogiczna
75-525 Koszalin, ul. Piłsudskiego 62
Sekretariat: tel./fax /94/ 345 45 05
/94/ 347 43 07
e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej CEN Koszalinj na platformie ePUAP:
/CENKoszalin/SkrytkaESP

czytaj więcej


Z dniem 07.04.2023r. faktury VAT oraz rachunki za kupowane towary i usługi muszą być wystawione na nabywcę i płatnika:

NABYWCA:
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin
NIP: 851-28-71-498

PŁATNIK:
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE
UL. F. RUSZCZYCA 16, 75-654 KOSZALIN