27.01.2021 Drzwi otwarte w pięciolatkach - Kalendarze

Małgorzata Żendarska – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 34 w Koszalinie

Jestem nauczycielem Przedszkola Nr 34 w Koszalinie, w którym jest zwyczaj dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami. Zaprosiłam nauczycielki do skorzystania z „drzwi otwartych”
w grupie 5-latków.

Nowy rok to okazja do wprowadzenia kalendarza w celu dostrzeżenia przez dzieci procesu przemijania, upływu czasu. Dzięki wizualizacji w Planie daltońskim udało się ten temat zrealizować w stu procentach. Realizując to zagadnienie wykorzystałam elementy edukacji matematycznej sześciolatków.

Każde dziecko otrzymało klamerkę ze swoim zdjęciem, którą później przypinało do wykonanego przez siebie kalendarza. Pomocnik pani i pomocnik pomocnika pomagali rozdając obręcze
i kolorowe koła.

I etap – Dzień i noc

- praca w parach daltońskich,

- do układania kalendarzy koła wycięte z papieru : białego – dzień i czarnego – noc

Działania:

*Oznaczenie pieczątkami

Jedno dziecko jest dniem - oznaczyłam je symbolem słońca w formie pieczątki na przedramieniu, drugie nocą – oznaczone pieczątką czarnej łapki.

*Zabawa ruchowa „Dzień -noc”

Dzieci siedzą naprzeciw siebie w swoich parach trzymając się za ręce. Na hasło „dzień” wstaje dziecko z symbolem słońca,  a na hasło „noc” dziecko z symbolem czarnej łapki ( dziecko-słońce robi przysiad) itd.

*Układanie kalendarza kołowego

Każda para otrzymuje od pomocnika małe obręcze, białe oraz czarne koła, które układa na przemian : dzień, noc, dzień, noc…..

II etap – Pory roku

- praca w zespołach czteroosobowych (połączenie dwóch par)

- do układania kalendarzy koła wycięte z papieru: zielonego -wiosna,  żółtego -lato, czerwonego – jesień, białego- zima

Działania:

*Piosenka o porach roku

Dzieci otrzymały instrukcję obrazkową tańca do piosenki o porach roku. Podjęły próbę odkodowania obrazków z instrukcji oraz przełożenia ich na ruch. Bardzo dobrze odtworzyły  zakodowany układ taneczny razem z muzyką.

*Zagadki o porach roku

Dzieci rozwiązywały zagadki słowne o porach roku i przyporządkowywały im symbole : śnieżynka - zima, zielony liść - wiosna, słońce - lato, czerwony liść – jesień

*Układanie kalendarza „ Pory roku”

Dwie pary łączą się w zespół czteroosobowy i układają wokół obręczy kolorowe koła wycięte
z papieru: zielonego -wiosna,  żółtego -lato, czerwonego – jesień, białego- zima.

III etap- Dni tygodnia

- praca w zespołach siedmioosobowych (odliczanie do 7, 1- pn, 2-wt, 3- śr, 4-czw, 5-pt, 6-s, 7-n)

- do układania kalendarzy koła wycięte z kolorowego papieru : daltońskie kolory dni tj. pn- czerwone, wt – niebieskie, śr-  pomarańczowe, czw- zielone, pt – żółte, i dodatkowo sobota
i niedziela – biały

Działanie:

*Dzielenie się na zespoły -wiersz „Dni tygodnia” (autor Agata Dziechciarczyk)

Dzieci ustawione w rzędzie odliczają do siedmiu. Jedynki staja za jedynkami, dwójki za dwójkami itd. Podczas czytania wiersza „Dni tygodnia” dzieci otrzymują koła z kolorowego papieru :

„Poniedziałek……” - jedynki otrzymują koła czerwone (poniedziałki)

„Wtorek………….” -  dwójki otrzymują koła niebieskie (wtorki)

„Środa……………” - trójki otrzymują koła pomarańczowe (środy)

„Czwartki………..” - czwórki otrzymują koła zielone (czwartki)

„Piątek…………...”- piątki  otrzymują koła żółte (piątki)

„Sobota………….”- szóstki  otrzymują koła koła białe ( sobota)

„Niedziela……….”- siódemki  otrzymują koła białe (niedziela)

*Układanie kalendarza tygodniowego

Każdy zespół  (rząd dzieci od jedynki do siódemki), otrzymuje dużą obręcz i układa kolorowe koła wg odliczonej wcześniej kolejności. Podpowiedzią mogą być daltońskie kolorowe dni tygodnia.

W popołudniowej części dnia dzieci wyszukiwały swoje zdjęcie i przyklejały na symbolu pory roku, w której się urodziły. Ponadto nauczyciel pokierował wykonanie zadania w taki sposób, że zdjęcia przyklejone są przy odpowiednim miesiącu urodzenia np.:

zima : (styczeń -1 zdjęcie, luty-4 zdjęcia, marzec – 5 zdjęć) itd.

Swoje drugie zdjęcie dzieci umieszczały na kartce kalendarza dziennego ( zrywanego codziennie), to pozwoliło im szacować, ile dni musi minąć np. dużo , mało ……

Wprowadzono również „dyżurnego od kalendarza”, którego zadaniem jest zamalowanie na kalendarzu miesięcznym obecnego dnia kolorem dni daltońskich, oraz zrywanie kartki z kalendarza dziennego. Nauczyciel czyta dzieciom codziennie z kalendarza dziennego informację o tym jaki dziś jest dzień, kto ma imieniny i inne ciekawostki np. godziny wschodu i zachodu słońca.

IV etap (w następnym tygodniu ) Miesiące

- praca w zespołach 4 osobowych

- do układania kalendarzy koła wycięte z papieru po trzy z każdego koloru oznaczone symbolami I,II,III :  zielonego -miesiące wiosenne,  żółtego -miesiące letnie, czerwonego – miesiące jesienne, białego- miesiące zimowe

Działanie:

* Układanie kalendarza miesięcznego

Dwie pary łączą się w zespół czteroosobowy i układają wokół obręczy kolorowe koła wycięte
z papieru: zielone I, zielone II, zielone III -miesiące wiosenne,  żółte I, żółte II, żółte III -miesiące letnie, czerwone I, czerwone II, czerwone III– miesiące jesienne, białe I, białe II, białe III- miesiące zimowe.

Można taki kalendarz wykorzystać również do wprowadzenia podziału roku na kwartały ( bez nazywania), czy zaznajomienia z cyframi rzymskimi itp.

Bibliografia :

Wychowanie w Przedszkolu 6/1993 „Edukacja matematyczna sześciolatków” E. Gruszczyk- Kolczyńska, E. Zielińska, K. Dobosz